Yatırım Danışmanlığı

 Müşteri adına, bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla Şirket tarafından yönetilmesi ve bu hizmete ilişkin portföy yönetim esasları ile tarafların birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülmesi sırasında müşterilerinin çıkarlarını gözetmek ve bu kapsamda gerekli ilke ve esaslara uymak esas yükümlülüğümüzdür.

VOB (Vadeli Opsiyon Borsası) Üye Temsilciği belgesi Sicil No:709

Bütçe Yönetimi ve Denetim

Her ticari faaliyetin varoluş nedeni karlılık ve o işten beklenen karlılığın sürdürülebilir olmasıdır.
Şirketin tedarikçi, müşteri, eleman karlılığı vb. gibi tüm sabit ve değişken giderlerini içeren aylık ve yıllık bir bütçe oluşturulur. Bu yıllık bütçe aylık ölçütte düzenlenir. Her ay ve üç aylık dönemler sonunda fiili durum ile karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilir. Bütçeye göre olumlu ve olumsuz sapmalar belirlenir.

Olumsuz sapmalar öncelikle analiz edilerek benzer sapmaların oluşmaması için önlemler alınır.
Büyüme, rekabet farklılıkları, kur sapmaları gibi bütçeyi direk etkilerin olmaması durumunda iyi hazırlanmış bütçelerde yıllık sapmalar +/- %7 aralığında oluşur.

Bütçeyi direk etkileyecek büyük farklılıkların oluşması durumunda ise yıllık bütçe revize edilir. Yıl sonuna kadar kalan bölüm için aylık yeni bütçe oluşturularak revize yıl sonu kapanış bütçesi hesaplanır.

fizibilite

Fizibilite Çalışma

Siz sadece yatırım kararınızı verin. Biz de durum değerlemesi ile söz konusu olacak yatırımın piyasada ki değerini, kuruluş yeri incelemesini, mali inceleme ile sabit/değişken giderlerini, ne ölçüde karlı olabileceğini, teknolojik inceleme ile inşaat montaj işleri ile ihtiyaç olan personel maliyetini ortaya koyarak gerekli hukuki kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yatırım üzerinde ki etkilerini değerlendirelim.